Jumat, 08 April 2016

Sang Saka Sampun Ngangge Hijab

Punika candranipun Sang Saka sasampunipun ngangge hijab. Jiaan ketingal mlunthuh lan ndemenakake ati...

Simbahe Sang Saka

Eyangipun Sang Saka, inggih punika Sang RS mentas blanja... Tiyang sepuh nyontoni ramah lingkungan, boten ngangge plastik kresek.

Senin, 04 April 2016

Hijabe Endi?

Nyuwun pangapunten Zters, hijabe isih dicopot. Lha piye, dudukane cepling, jian sakno tenan...

Minggu, 03 April 2016

Blereng

Blereng tenan cah, mulane nganggo kacamata ireng. Lha ora blereng kepriye, nyemak tumandhange Mbah Sadiman... Betul! Mbah Sadiman sing entuk kanugrahan kick andy heroes kae. Merga tlaten lan tekune nanduri gunung gundul, yakuwi Gunung Gendol. Ngedab-edabi tenan pokokmen. Blereng, wis to...

Bayangke ae, sangalas taun. Ora urus tenan. Direwangi adol suket nganti adol wedus nggo tuku bibit ringin, ipik lan bulu. Yen ora demi tresnane nyang Nyai Gendol ramungkin kuwi. Cen, yen wis tresna ki kudu wani berkorban jiwa dan ragat kok.

Kaya aku saiki, lagi kedanan mbek jaran wesi, sang RXZ. Si tukang foging sing iso mlayu banter. Lha 6 speed je... Nafase landhung, ngombene yo seger. Celeguk, celeguk, celeguk. Begjane pemrentahe dhewe apikan aten. RXZ teka, BBM mudhun regane. Kaya-kaya cen Gusti Allah mberkahi Sang Saka. Kuwi arane RXZ mau, soale wernane abang putih kaya gendera pusakane awake dhewe. Ben gampang mikire, ora digawe abot, RXZ-ku tak arani "Sang Saka."

Ning yo kuwi, kudu wani korban jiwa-ragat tenin... Lha piye, lagi teka wis aba ban ngarep njaba-njero. Pelek ae njaluk diterapi pijat lan kamplengan. Durung meneh si jok, tuas rem mburi, kick starter... Rambut sing wis putih klakon brondhol tenan. Durung seminggu, Bro Kelik wis menehi sasmita. "Bane wingking, Pak..." Tobat... Kanthong bolong alias Petruk tenan iki....

Ora popo, aku percaya Sang Saka mesthi ngerti yen ditresnani. Lha ora tresna piye? Ujare Bro Totok, playune cak, biyuh-biyuh... ora ngos-ngosan, ora ana kesele, piye coba... Tur maneh mesine tetep adem. Nocoki unen-unen iki: "Kepala boleh panas, hati tetaplah adem." Itulah Sang Saka...

Luwih maneh, arepa jaran wesi, Sang Saka klebu etungan jaran wesi sing sholehah. Alim lan sopan. Lha piye, wong ora seneng ngumbar aurat je... Ngerti mergane? Kawuningana yen Sang Saka nganggo hijab. Sapa cak, sing ora kesengsem? Wis playune banter, amal sholehe gedhe -soale seneng foging, njalari nyamuk-nyamuk ndalan sumingkir- berhijab, wis... kedanan pokokmen. Mulane blogku nganggo tetenger iki: cinta-motor-berhijab.blogspot.com.

Wis, kapan-kapan bacutke critane. Saiki nyang Pujowinatan sikik. Wedangan... wong urip ki mung mampir ngombe. Treng4x treeng....